På guttenes premisser!

Det Norske Guttekoret bærer sitt navn med stolthet. Guttene kommer fra kommuner på Østlandet og koret er eneste musikkaktivitet for gutter sør for Oslo.
På våre internasjonale reiser er vi stolte representanter for norsk musikk og norske tradisjoner. Koret mottar ingen offentlig støtte.

Gjennom koret skal barn oppdage at for å bli god – må man øve. Når barn oppdager det selv – kommer motivasjonen, selve drivkraften for å synge.
Å holde fokus og konsentrasjon på øvelsene gjør at barn mestrer ting bedre på andre aktiviteter, også på skolen. Gjennom dette får guttene en bedre selvtillit.